The DSA Hub

Eich Adnodd ar gyfer popeth DSA

CHWILIO LLEOLIAD

Cliciwch uchod i ddod o hyd i'ch canolfan asesu agosaf

SWYDDOGION ANABLEDD

Dewch o hyd i'ch Swyddog Anabledd Prifysgol

CANLLAW DSA

Darganfyddwch fwy am y Lwfans Myfyrwyr Anabl

Rydym ni yma i helpu!

Y Rhifau

Ym mis Ionawr 2019, lluniodd yr Adran Addysg adroddiad ymchwil yn gwerthuso'r Lwfansau Myfyrwyr Anabl. Mae'r canlyniadau isod yn dangos pwysigrwydd darparu gwybodaeth syml ac yn gywir i fyfyrwyr er mwyn sicrhau eu bod yn gallu cyrchu'r gefnogaeth y maent yn gymwys amdani.

dywedodd myfyrwyr nad oeddent yn ystyried ymgeisio, nad oeddent yn credu eu bod yn gymwys i gael cymorth DSA

dywedodd myfyrwyr nad oeddent yn gallu dod o hyd i wybodaeth ddigonol yn ymwneud â chefnogaeth DSA ar wefan .gov

roedd myfyrwyr yn teimlo bod y gefnogaeth a gawsant yn eu galluogi i gymryd rhan yn well yn eu cwrs.

Newyddion Diweddaraf

Delwedd Twitter

#FOLLOWFRIDAY

Rydym wedi crynhoi ychydig o'n hoff gyfrifon Twitter ar gyfer popeth sy'n gysylltiedig ag Addysg ac Anabledd.

Darllen mwy

Croeso i'r Hwb!

Mae'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i wneud cais am gymorth DSA bellach mewn un lle! I gael trosolwg byr o'r Lwfans Myfyrwyr Anabl, gwelwch y fideo fer […]

Darllen mwy
Newid maint y ffont
Cyferbyniad