The DSA Hub

Eich Adnodd ar gyfer popeth DSA

CHWILIO LLEOLIAD

Cliciwch uchod i ddod o hyd i'ch canolfan asesu agosaf

NEWYDDION DIWEDDARAF

Diweddariadau ar bopeth - o sut i edrych ar ôl eich iechyd meddwl wrth weithio gartref i'n dewis o gyfrifon Twitter i ddilyn

SWYDDOGION ANABLEDD

Dewch o hyd i'ch Swyddog Anabledd Prifysgol

Rydym ni yma i helpu!

Y Rhifau

Ym mis Ionawr 2019, lluniodd yr Adran Addysg adroddiad ymchwil yn gwerthuso'r Lwfansau Myfyrwyr Anabl. Mae'r canlyniadau isod yn dangos pwysigrwydd darparu gwybodaeth syml ac yn gywir i fyfyrwyr er mwyn sicrhau eu bod yn gallu cyrchu'r gefnogaeth y maent yn gymwys amdani.

dywedodd myfyrwyr nad oeddent yn ystyried ymgeisio, nad oeddent yn credu eu bod yn gymwys i gael cymorth DSA

dywedodd myfyrwyr nad oeddent yn gallu dod o hyd i wybodaeth ddigonol yn ymwneud â chefnogaeth DSA ar wefan .gov

roedd myfyrwyr yn teimlo bod y gefnogaeth a gawsant yn eu galluogi i gymryd rhan yn well yn eu cwrs.

Newyddion Diweddaraf

Iechyd Meddwl ac Astudio o'r Cartref

Iechyd Meddwl ac Astudio o'r Cartref Fel myfyriwr, gall fod yn anodd cadw cymhelliant a chadw cydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith, yn enwedig mewn amseroedd ansicr. Rydym yn deall bod y […]

Darllen mwy

Gweithio o'r Cartref

A yw'r broses gloi COVID-19 wedi eich gorfodi i weithio gartref? P'un a ydych chi'n fyfyriwr neu'n gyflogai / cyflogwr, gall fod yn anodd cadw cymhelliant a chadw bywyd gwaith da […]

Darllen mwy
Delwedd Twitter

#FOLLOWFRIDAY

Rydym wedi crynhoi ychydig o'n hoff gyfrifon Twitter ar gyfer popeth sy'n gysylltiedig ag Addysg ac Anabledd.

Darllen mwy
Newid maint y ffont
Cyferbyniad

Yng ngoleuni'r sefyllfa barhaus gyda COVID-19, mae Cyllid Myfyrwyr wedi cytuno y gall asesiadau anghenion DSA gael eu cynnal o bell. Cysylltwch â'ch Canolfan Asesu agosaf i gael rhagor o wybodaeth.