Mis: Mawrth 2020

Eich adnodd ar gyfer popeth DSA

Iechyd Meddwl ac Astudio o'r Cartref

Iechyd Meddwl ac Astudio o'r Cartref Fel myfyriwr, gall fod yn anodd cadw cymhelliant a chadw cydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith, yn enwedig mewn amseroedd ansicr. Rydym yn deall y gall dechrau COVID-19 greu pryder a straen felly roeddem am helpu trwy ddarparu arweiniad ac adnoddau ar sut i aros yn hapus, yn iach ac yn gynhyrchiol…
Darllen mwy

Gweithio o'r Cartref

A yw'r broses gloi COVID-19 wedi eich gorfodi i weithio gartref? P'un a ydych chi'n fyfyriwr neu'n gyflogai / cyflogwr, gall fod yn anodd cadw cymhelliant a chadw cydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith. Mae UMO London wedi llunio'r awgrymiadau isod i'ch helpu chi i aros yn hapus, yn iach ac yn gynhyrchiol.

Newid maint y ffont
Cyferbyniad