Ynghylch

Eich adnodd ar gyfer popeth DSA

Pwy ydym ni a beth rydym yn ei wneud

Yn ôl papur ymchwil a luniwyd ar Lwfansau Myfyrwyr Anabl gan yr Adran Addysg ym mis Ionawr 2019, mae cryn ddryswch ymhlith myfyrwyr ynghylch beth yw pwrpas DSA ac a ydynt yn gymwys i wneud cais ai peidio, yn enwedig ymhlith y rhai â chyflyrau iechyd meddwl a hir -term amodau. Gall profiadau myfyrwyr wrth fynd trwy'r broses ymgeisio ynghyd ag amheuon ynghylch eu cymhwysedd, eu hatal rhag gwneud cais am DSAs.

Daeth yr adroddiad i'r casgliad efallai nad yw'r defnydd o DSAs yn optimaidd ac nad yw rhai myfyrwyr a allai fod yn gymwys i gael cymorth yn gwneud cais oherwydd bod y broses ymgeisio yn eu rhwystro.

Gyda hyn mewn golwg, the DSA Hub ei greu gyda'r nod o roi'r holl wybodaeth sydd ei hangen ar fyfyrwyr mewn un lle; o wneud cais am gyllid i ddod o hyd i'w canolfan asesu agosaf, swyddog anabledd ac unrhyw gysylltiadau eraill a allai helpu ar hyd y ffordd. Os oes gennych gwestiynau o hyd, mae ein tîm cyfeillgar bob amser yn hapus i helpu a gallwch gysylltu ewch yma.

Newid maint y ffont
Cyferbyniad
%d blogwyr fel hyn: