#FOLLOWFRIDAY

Eich adnodd ar gyfer popeth DSA

Delwedd Twitter

Rydym wedi crynhoi ychydig o'n hoff gyfrifon Twitter ar gyfer popeth sy'n gysylltiedig ag Addysg ac Anabledd. Peidiwch ag anghofio ein dilyn yn @thedsahub!

@Iechyd meddwl

Elusen y DU, sy'n hybu iechyd meddwl da i bawb.

@NUSDSC

Ymgyrch Myfyrwyr Anabl UCM - eirioli, cefnogi ac ymgyrchu dros hawliau myfyrwyr anabl yn y DU

@Rethink_

'Arwain y ffordd i fywyd gwell i bawb sydd wedi'u heffeithio'n ddifrifol gan salwch meddwl.'

@beatED

Beat yw elusen anhwylder bwyta'r DU

@MadeByDyslexia

Elusen fyd-eang dan arweiniad dyslecsig llwyddiannus.

@RNIB

Cyfrif Twitter swyddogol Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl Ddall

@Autism

'Mae'r Gymdeithas Awtistiaeth Genedlaethol yma i drawsnewid bywydau, newid agweddau a chreu cymdeithas sy'n gweithio i bobl awtistig.'

Gadael ymateb

Newid maint y ffont
Cyferbyniad
%d blogwyr fel hyn: