Gweithio o'r Cartref

Eich adnodd ar gyfer popeth DSA

A yw'r broses gloi COVID-19 wedi eich gorfodi i weithio gartref? P'un a ydych chi'n fyfyriwr neu'n gyflogai / cyflogwr, gall fod yn anodd cadw cymhelliant a chadw cydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith. UMO Llundain wedi llunio'r awgrymiadau isod i'ch helpu i aros yn hapus, yn iach ac yn gynhyrchiol.

Gadael ymateb

Newid maint y ffont
Cyferbyniad
%d blogwyr fel hyn: