Yr Asesiad Anghenion

Eich adnodd ar gyfer popeth DSA

Ar ôl cwblhau'r broses ymgeisio a chadarnhau eich cymhwysedd ar gyfer DSA's, gallwch nawr archebu Asesiad Anghenion i ddarganfod y ffyrdd y gall DSAs eich cynorthwyo yn ystod eich astudiaethau. Gallwch ddod o hyd i'ch canolfan asesu agosaf gan ddefnyddio ein Lleolydd.

Beth yw asesiad anghenion?

Mae'r asesiad yn gyfarfod anffurfiol sy'n para tua 1.5 i 2 awr. Bydd eich asesiad yn digwydd gydag asesydd arbenigol a fydd â gwybodaeth arbenigol sy'n berthnasol i'ch anabledd neu anhawster dysgu penodol. Mae'r wybodaeth rydych wedi'i darparu cyn eich asesiad yn galluogi'r asesydd i gynnal ymchwil cyn-asesu a chael rhywfaint o wybodaeth gefndir amdanoch chi a'ch anabledd cyn cwrdd â chi. Bydd yr asesydd yn gofyn cwestiynau manylach am eich anabledd a'r effaith y mae hyn yn ei chael ar eich astudiaethau cyn iddynt fynd ymlaen i drafod a dangos ystod o offer a meddalwedd arbenigol. Byddwch yn cael cyfle i chi dreialu unrhyw gynhyrchion perthnasol. Bydd cefnogaeth a strategaethau priodol eraill hefyd yn cael eu trafod, ynghyd â ffyrdd y gall eich Sefydliad Addysg Uwch eich helpu chi.

Yn ystod y cyfarfod bydd yr asesydd yn crynhoi'r argymhellion a bydd cyfle i chi ofyn unrhyw gwestiynau

Telir am y ffi asesu trwy unrhyw hawl DSA sydd gennych.

Beth sy'n digwydd ar ôl yr Asesiad Anghenion?

Ar ôl yr asesiad, byddwch yn derbyn Adroddiad Asesu Anghenion yn rhestru offer a chymorth arall y gallwch ei gael ar gyfer eich cwrs. Bydd hyn yn cael ei grynhoi yn eich llythyr DSA2 a anfonir atoch gan eich corff cyllido a bydd yn darparu cyfarwyddiadau ar sut i roi eich cefnogaeth yn ei lle. Mae'n bwysig nad ydych yn prynu unrhyw offer nes eich bod wedi cael eich asesu - ni chewch ad-daliad amdano!


Cliciwch yma i ddarganfod mwy am dderbyn eich cefnogaeth.

Newid maint y ffont
Cyferbyniad
%d blogwyr fel hyn: